www.eprace.edu.pl » marka-w-internecie » spis treści

Strategie budowania marki w internecie1. Wstęp2. Podstawowe pojęcia marketingu elektronicznego

 2.1. Historia i geneza internetu

 2.2. Charakterystyka rynku internetowego

 2.3. Segmentacja użytkowników internetu

 2.4. Instrumenty marketingu-mix w internecie3. Marka internetowa

 3.1. Rodzaje i elementy marki

 3.2. Prawna ochrona marki w internecie

 3.3. Strategie budowania marki w internecie4. Studia przypadku

 4.1. Google Inc.

 4.2. Blog Rimmel - przykład społeczności zrzeszonej wokół produktu

 4.3. Wikiwiara - społeczność religijna5. Zakończenie6. Bibliografia7. Spis rysunków

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.