www.eprace.edu.pl » marka-w-internecie » Studia przypadku » Google Inc.

Google Inc.

Firma Google jest przykładem masy krytycznej, którą osiągnęła we wczesnym etapie rozwoju komercyjnego internetu. Zdobyla ona uznanie internautów na całym świecie dzięki trafnym wynikom wyszukiwarki internetowej, jej pierwszego produktu, opartego na technologii PageRank: “PageRank dokonuje obiektywnej oceny ważności stron internetowych, rozwiązując równania z ponad 500 milionami zmiennych i 2 miliardami terminów. Zamiast zliczać bezpośrednie linki, PageRank interpretuje link ze strony A do strony B jako 'głos' oddany na stronę B przez stronę A. W ten sposób PageRank ocenia wagę strony: na podstawie liczby oddanych na nią głosów”105. Pomysł na inteligentną wyszukiwarkę znalazł inwestora w postaci funduszu Sequoia Capital, dzięki czemu priorytetem krótkoterminowym Google nie był już wynik finansowy i szybkie generowanie przychodów, lecz zdobycie szerokiej rzeszy odbiorców w celu uzyskania możliwie największej kapitalizacji.

W chwili pozyskania wiernej grupy użytkowników, firma zaczęła rozwijać komplementarne serwisy internetowe. Są one częściowo tworzone od podstaw wewnątrz firmy (np. poczta Gmail.com) lub stanowią wynik akwizycji istniejących serwisów i dostawców rozwiązań internetowych (np. DoubleClick Inc., YouTube.com).

W chwili obecnej, Google oferuje ponad 50 aplikacji internetowych, podzielonych na grupy tematyczne:

Znaczna większość tych aplikacji jest bezpłatna. Prawie ze wszystkich można korzystać w sposób zintegrowany – obsługują one niemal każdą kombinację wymiany danych między poszczególnymi serwisami, jak automatyczne publikowanie filmów z serwisu YouTube.com na własnym blogu Blogger.com albo praca grupowa na wspólnym kalendarzu oraz na plikach standardów Word, Excel, PowerPoint itp.

Firma posiada zarówno kanały sprzedaży B2C jak i B2B. Użytkowników indywidualnych obsługuje ona na zasadzie bezpłatnych pakietów oprogramowania (biurowego, multimedialnego itd.), dzięki którym mogą oni zaoszczędzić na produktach konkurencji. Różnorodność serwisów i aplikacji oferowanych bezpłatnie przez Google sprawia, że są one adresowane do różnych segmentów rynkowych, mających jednak wspólną cechę: chęć korzystania z aplikacji, które oferuje Google w większości bezpłatnie.

Mniej lub bardziej świadomie jednak, użytkownicy korzystający z coraz szerszego wachlarza różnych usług i aplikacji serwisu google.com stawiają te aplikacji w miejsce tradycyjnego kalendarza, książki adresowej bądź dziennika. W ten sposób, usługi oferowane przez Google wypierają kolejne programy i narzędzia, z których użytkownicy korzystali dotychczas. W miarę postępu tej bezpłatnej konsumpcji usług internetowych, użytkownicy w coraz szerszym stopniu personalizują swoją obecność na tym portalu. Uzupełniają bazę plików o kolejne dokumenty, skrzynkę pocztową o kolejne wiadomości, tworząc swoją wirtualną instancję z wszystkimi danymi osobistymi, z których korzystają w internece. Im dalej ta personalizacja serwisu postępuje, tym trudniej zrezygnować z usług Google, które niosą istotne udogodnienia dla codziennej pracy, rozrywki i życia współczesnego homo quaerens107. Jednocześnie dane zebrane w trakcie personalizacji usług są badane przez korporacje w celu odkrycia wad oraz nowych funkcji przydatnych dla internautów. W idealnym przypadku, klient przywiązuje się do usług portalu, zapominając i nie podejmując alternatywnych sposobów istnienia w sieci oraz cyfrowym świecie ogółem.

Z punktu widzenia personalizacji usług, na uwagę zasługuje produkt “iGoogle” (rys. 22). Stanowi on połączenie wyszukiwarki oraz indywidualnego, spersonalizowanego portalu i jednocześnie strony startowej w internecie.


Rys. 19: Zrzut ekranu iGoogle, http://www.igoogle.com


Serwis iGoogle pozwala na ustawienie własnej strony internetowej o charakterze portalu informacyjnego, korzystając z aplikacji Widget pogrupowanych w następujących kategoriach:

Informacje z w/w dziedzin można umieścić na własnej stronie startowej, tworząc autorski portal informacyjny spersonalizowany w pełni na miarę gustu użytkownika.

Tym samym usługa iGoogle stanowi wizję alternatywną do portalu głównego konkurenta Yahoo, w którym na pierwszym miejscu jest układ i oferta informacyjna narzucona przez projektanta strony portalu, a daleko idąca i niemal pełna personalizacja oferty i usług dopiero na drugim miejscu.

Działania Web 2.0 wymienione w raporcie McKinsey (rys. 19) są przez firmę Google stosowane niemal wzorowo.

Penetracja rynku usług w wydaniu korporacji Google dotyczy wielu płaszczyzn. Dostarcza ona spersonalizowane produkty internetowe zarówno dla laików komputerowych, jak i dla indywidualnych programistów oraz innych korporacji. W kontekście różnorodności oferty jest to aplikacyjny konglomerat, który oferuje gotowe rozwiązanie dla niemal każdego współczesnego problemu bądź pomysłu informatycznego na rynkach B2C oraz B2B. Marka jest pozycjonowana w sposób uniwersalny, a jej skojarzenia wśród indywidualnych klientów dotyczą bogactwa usług, z których każdy internauta dobiera sobie indywidualny koszyk na miarę jego potrzeb i możliwości. Rynkiem docelowym w tej dziedzinie może być każda osoba posiadające łącze do internetu.

Należy zwrócić również uwagę na aktywność public relations tej korporacji. Jest ona mocno zaangażowana w działania Corporate Social Responsibility, co znajduje swoje odbicie w znakomitej renomie oraz wizerunkowi korporacji z ludzkim obliczem. Działa ona na wielu płaszczyznach m.in. w walce z globalną biedą jak i na rzecz odnawialnych źródeł energii108. Sceptycy zarzucają koncernowi, że jego quasi-monopolistyczna pozycja w wielu istotnych dziedzinach rynku internetowego niesie zagrożenie dla równowagi w eko-systemie sieci, gdyż Google jako spółka akcyjna nastawiona na zysk nie ma zobowiązań wobec nikogo oprócz swoich inwestorów109. Kolejne nagrody Pracodawcy Roku oraz silna działalność CSR zagłuszają skutecznie głosy krytyki, które nie wykraczają poza kręgi zatroskanych informatyków i dziennikarzy z powołaniem pilnowania praw obywatelskich.

Google nie potrzebuje reklamy, jest bowiem najsilniejszą marką na świecie. Została wyceniona w 2007 roku na 66.43 mld US$, przed GE (General Electronic, 61.88 mld US$), Microsoft (54.95 mld US$) oraz Coca-Colą (44.13 mld US$)110. W myśl iteracyjnej rozbudowy funkcjonalności, po osiągnięciu masy krytycznej na początku XXI w. firma zaczęła słuchać rynku, obserwować swoich użytkowników i na bieżąco doskonalić ofertę w oparciu o dane zebrane z otoczenia rynkowego.

Przytoczone studium przypadku stanowi przykład wzorcowy elektronicznego marketingu XXI w. oraz organizacji biznesu opartego na wiedzy. Marka Google powstała jako skuteczna wyszukiwarka, osiągając masę krytyczną bez żadnych istotnych wkładów w działania promocyjne na rzecz swojej marki. Wymienione działania pokazują jej strategię długoterminowego utrzymania wizerunku marki i jej ciągłej rozbudowy. Obecna wartość tej firmy nie wynika tylko z masy krytycznej, którą osiągnęła w krótkim czasie po uruchomieniu, lecz przede wszystkim z wymienionych działań Web 2.0, które skutecznie przywiązują każdego dnia więcej internautów do jej oferty, czyniąc z nich lojalnych użytkowników i w ten sposób zwiększając kapitał marki.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.