www.eprace.edu.pl » marka-w-internecie » Zakończenie

Zakończenie

Obecny etap rozwoju internetu osiągnął pewną stabilizację na szczeblu dużych i renomowanych marek internetowych. Jednocześnie oferuje on niszowym przedsięwzięciom wciąż duże szanse na budowę wizerunku wśród docelowych odbiorców.

W pracy przedstawiono mechanizmy służące do budowania marki w oparciu o wykorzystanie zjawiska personalizacji, przywiązujące użytkownika coraz mocniej do danej witryny internetowej. Opisano zjawisko marketingu wirusowego i masy krytycznej, dzięki którym każdy nowy serwis internetowy może potencjalnie zbudować swoją wartość w oparciu o udaną ideę, funkcjonalność oraz użyteczność.

Przedstawione studia przypadku zawierają krótką charakterystykę działań korporacji Google, która w sposób niemalże perfekcyjny czerpie z idei interaktywności oraz współredagowania i dzielenia się informacjami, czyniąc z tej firmy markę znaną i niezastąpioną w wielu dziedzinach sieci cyfrowej. Studium to potwierdza przytoczone w tej pracy mechanizmy budowania marki w internecie.

Następnie podjęto analizie polskie komercyjne przedsięwzięcia Web 2.0, które prawidłowo wykorzystały narzędzia komunikacyjne dzisiejszej doby, lecz pozostawiły przy tej aktywności marketingowej duży niewykorzystany potencjał względem swoich pierwowzorów stosowanych w krajach mocniej rozwiniętych w odniesieniu do rynku internetowego.

Ostatnia część pracy stanowi propozycję budowy marki internetowej nakierowaną na wywołanie marketingu szeptanego vel wirusowego i wytworzenie masy krytycznej, będącej fundamentem trwałego i niepodważalnego sukcesu rynkowego każdego nowego przedsięwzięcia w cyberprzestrzeni. Jest to najskuteczniejsza, aczkolwiek a priori najtrudniejsza do przygotowania i przewidywania strategia budowania marki w internecie.

Przytoczone zjawiska i przykłady rynku internetowego pozwalają sądzić, że wirtualna przestrzeń posiada wciąż duży potencjał rozwoju dla przedsięwzięć wszelkiego rodzaju, który pozostanie w najbliższej przyszłości niewykorzystany. Mechanizmy opisane w tym opracowaniu pozwalają na budowę elementarnej strategii budowania marki w internecie i dostosowanie jej do potrzeb lokalnego rynku oraz połączenie jej z aktywnością w innych kanałach komunikacji marketingowej.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.