www.eprace.edu.pl » marka-w-internecie

Strategie budowania marki w internecie

Autor:

Grzegorz Jakub Kwaczyński

Kontakt:Typ pracy:

Marketing Internetowy

Promotor:

Prof. zw. dr hab. B. Żurawik

Recenzent:Uczelnia:

Uniwersytet Gdański

Kierunek:

Zarządzanie i Marketing

Data powstania:

2009-02-09

Data zamieszczenia na portalu:

2009-10-11 19:04:51

Opis pracy:

Praca przedstawia zarys rozwoju komercyjnego internetu i na tym tle pokazuje najbardziej znane możliwości jego wykorzystania w budowaniu marki. Przedstawione mechanizmy mogą z powodzeniem służyć do budowy marki nowych produktów, jak i do utrzymywania i polepszania istniejącego wizerunku.
komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.