www.eprace.edu.pl » marka-w-internecie » Spis rysunków

Spis rysunków

Rys. 1: Inwestycje w branży telekomunikacyjnej w U.S.A. w latach 1991-2002, Mark Doms, The Boom and Bust in Information Technology Investment 8

Rys. 2: Liczba komputerów podłączonych do internetu 1992-2007, opracowanie własne na podstawie danych Internet Systems Consortium, http://www.isc.org 9

Rys. 3: Google Analytics, Widok tablicy rozdzielczej (dashboard), http://www.google.com/analytics 18

Rys. 4: Struktura polskich internautów w/g miejsca zamieszkania, Megapanel PBI/Gemius, marzec 2006 20

Rys. 5: Popularność poszczególnych kategorii tematycznych wśród internautów
z wykształceniem wyższym, Megapanel PBI/Gemius, marzec 2006 20

Rys. 6: Model 8P internetowego marketingu-mix, opracowanie własne, patrz przypisy 23

Rys. 7: Elementy marki, opracowanie własne na podstawie G. Urbanek,
Zarządzanie marką, PWE, Warszawa 2002, s. 15-17 25

Rys. 8: Strategie marki w obrocie gospodarczym, na podstawie G. Urbanek,
Zarządzanie Marką, PWE Warszawa 2002, s. 27 26

Rys. 9: Konkretyzacja marki w świadomości konsumenta, opracowanie własne na podstawie Ph. Kotler, Marketing, Warszawa 1999, s. 410-411 27

Rys. 10: Ujęcia kapitału marki, opracowanie własne na podstawie G. Urbanek, Zarządzanie marką, PWE, Warszawa 2002, s. 30 30

Rys. 11: Korzyści silnej marki, G. Urbanek, Zarządzanie marką, PWE, Warszawa 2002,
s. 39, na podstawie D.A. Aaker, Managing Brand Equity, The Free Press, New York 1991 30

Rys. 12: Breloczek promocyjny Coca-Cola z 1925 roku 32

Rys. 13: Buddyjska świątynia miniaturowa w Makau 33

Rys. 14: Podział tematyczny nazw domen internetowych na świecie, opracowanie własne na podstawie Internet Assigned Number Association, http://www.iana.org/gtld/gtld.htm 36

Rys. 15: Kluczowe narzędzia promocji internetowej, opracowanie własne na podstawie P.T. Joseph, E-Commerce - An Indian Perspective, s.198-200 48

Rys. 16: Techniki Web 2.0, opracowanie własne na podstawie J. Francois-Martin, How businesses are using Web 2.0: A McKinsey Global Survey, The McKinsey Quarterly 2007 50

Rys. 17: Udział w rynku internetowym firmy eBay Inc. w okresie wstrzymania wydatków na platformie reklamowej firmy Google Inc. (od 10. czerwca 2007), http://weblogs.hitwise.com/bill-tancer/2007/06/ebays_experiment_an_update.html 53

Rys. 18: Dzienny ruch na stronie internetowej firmy eBay Inc. w programie kontekstowym AdWords firmy Google Inc. w okresie wstrzymania wydatków na ten program (od 10. czerwca 2007), http://weblogs.hitwise.com/bill-tancer/2007/06/ebays_experiment_an_update.html 53

Rys. 19: Zrzut ekranu iGoogle, http://www.igoogle.com 59

Rys. 20: Wystrój graficzny Five o'blog,
źródło: materiały prasowe 64

Spis tabel

Tabela 1: Najpopularniejsze witryny wśród użytkowników domowych w U.S.A., Nielsen//NetRatings, wrzesień 2007 14

Tabela 2: Najpopularniejsze witryny w Polsce, Megapanel PBI/Gemius, wrzesień 2007 14


komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.